„Ādiņas” 1,3

Atrašanās vieta: Ķekavas pag., Rīgas raj.
Platība: 16.98 ha
Attālums no Rīgas centra: 40 min.
Apraksts: Paredzētais izmantošanas veids
Zemes parcelācija

Tuvākie ceļi
Šoseja Rīga - Bauska

Piekļūšana:
Šoseja Rīga - Bauska - Pļavniekkalna iela

Piezīmes
Tiek plānots zemes gabalus sadalīt aptuveni 80 apbūves gabalos pa 1200-1 400 m2 pārdošanai, izbūvēt komunikācijas, kā arī tiek apsvērta iespēja daļā no īpašuma būvēt rindu mājas.

Plāns: