„Lēpes”

Atrašanās vieta: Jaunmārupe, Mārupes pag., Rīgas raj.
Platība: 18.5 ha
Attālums no Rīgas centra: 30 min.
Apraksts: Tuvākie ceļi
E22/A5 Rīgas apvedceļš (Salaspils-Babīte) (7 km)

Piekļūšana
Mārupe – Jaunmārupe – grants ceļš uz Pelēm
Piezīmes
Plānota zemes gabala attīstīšana nākotnē.

Plāns: