„Pumpuri”

Atrašanās vieta: Rīgas rajons, Ādažu pagasts
Platība: 8 ha
Attālums no Rīgas centra: 40 min
Apraksts:

Tuvākie ceļi
Šosejas Rīga-Ainaži, Rīga-Carnikava, Rīga-Birznieki

Piekļūšana
Šoseja Rīga-Ainaži

Paredzētais zemes izmantošanas veids
Zemes gabals ir sadalīts 24 apbūves gabalos pārdošanai - 17 zemes gabali platībā no 1 200—1 500 m2 individuālai apbūvei, 1 zemes gabals darījumu apbūvei (2 682 m2), kā arī 6 gabali 2 945 — 3 600 m2 platībā rindu vai dvīņu māju būvniecībai ). Komunikāciju izbūve ir pabeigta.

Plāns: